RESTAURARE, REABILITARE MONUMENT ISTORIC
Conacul Casota / Buzău / România

TIP: Comandat
CLIENT: The Casota Conac
SUPRAFAŢA: 850 mp
STARE: Proiect tehnic
ECHIPA: Călin Nicolae, Vali Tihan, Ioana Alexe
COLABORATORI: Stef Proiect, Young Design

Proprietarul iniţial al imobilului a fost Procopie Casotta (1852 - 21 septembrie 1910), mare proprietar, politician, filantrop, provenind dintr-o familie cu origini aromâne, proprietar al moşiei Oaţa sau Casotta. Membru al organizatiei judeţene a Partidului Naţional Liberal, preşedinte al Consiliului Judeţean, deputat, senator, membru în Comitetul de supraveghere şi administraţie al Gimnaziului „Tudor Vladimirescu”.
Conform Listei Monumentelor Istorice - Judeţul Buzău, 2004, imobilul are statut de monument istoric, fiind nominalizat la poziţia 586, cod BZ-II-m-B-02375 („Conacul Procopie Caşota, sat Casota, comuna Glodeanu-Siliştea, datat 1872”).
Într-o monografie a satului Corbu, alăturat la nord localităţii Casota, realizată în 1944 de către învăţătorul Ion Vişan, se face referire la testamentul lui Procopie Casotta din data de 2 decembrie 1905, prin care acesta donează întreaga moşie (4150 pogoane teren arabil, din care 10 pogoane pădure tânără) Prefecturii Buzău sau Eforiei Spitalelor Civile din Bucureşti, cu obligaţia ca, din uzufructul proprietăţii, să se construiască un spital şi o şcoală. Eforia Spitalelor Civile din Bucureşti a admis donaţia şi a realizat ambele prevederi testamentare. Şcoala purta titulatura: Şcoala Inferioară de Meserii „Procopie Casotta”. Atelierele şcolii funcționau în clădirile destinate iniţial spitalului, iar clădirea conacului era folosită pentru cazarea elevilor.
Un memoriu, datat la 15 iunie 1938, menţionează că şcoala funcţiona, de 10 ani, în localul propriu, donaţia lui Procopie Casotta. În anii ce au urmat, conacul a trecut, pe rând, în administrarea Consiliului Popular al comunei Glodeanu-Siliştea, în administrarea Serviciului de Drumuri Naționale, apoi a Consiliului Judeţean Buzău, până în anul 2003, când este trecut din proprietatea publică în cea privată a judeţului Buzău. În anul 2006 a fost vândut la licitaţia cu strigare din data de 2 noiembrie, către o persoană fizică.
Ansamblul arhitectural (atât corpul principal, cât şi anexa acestuia) păstrează, în varianta actuală, configurarea spaţială iniţială. Din punct de vedere al rezistenţei structurale, clădirea principală a suferit, in timp, avarii severe. Seismele, ce au acţionat de-a lungul timpului asupra clădirii, au cauzat fisuri şi rupturi în elementele structurale verticale, iar infiltraţiile apelor meteorice au cauzat degradări locale ale grinzilor planşeelor de lemn şi, local, cedarea terenului de fundare sensibil la umezire.
În momentul primirii comenzii de proiectare din partea proprietarului (în 2007), componenţa funcţională era inexistentă. Proprietarul imobilului a solicitat: consolidarea structurală a clădirilor, restaurarea/reconstituirea tuturor faţadelor clădirilor, modificarea culorii exterioare a clădirii principale, din verde în ocru-beige, luând în considerare culoarea anexei clădirii drept cea originală a ansamblului (anexa nu a beneficiat de-a lungul timpului de reparaţii exterioare, implicit vopsitorii); intervenţii punctuale, implicând lucrări de amenajări interioare, recompartimentări uşoare, recondiţionarea, înlocuirea sau completarea tâmplăriei cu tâmplărie tot din lemn sau lemn stratificat şi geam termoizolant pentru ferestre, cu revenirea la desenul original, restaurarea uşilor existente, cu înlocuirea geamurilor, atât la interior cât şi la exterior; includerea podului încăperii nord-vestice a parterului clădirii principale în circuitul funcţional prin amenajarea unei băi; includerea podului de peste parter al corpului-anexă în circuitul funcţional.
Lucrările de consolidare structurală au în vedere o intervenţie minimă asupra exteriorului clădirilor, constând, la exterior, într-o bandă de max. 40 cm înălţime şi 5 cm grosime, urmărindu-se camuflarea completă a intervenţiei în dimensiunea suprafeţei perimetrale, existente sub profilaturile cornişelor şi ale primului nivel. Finisajele exterioare ale construcţiei vor fi alcătuite din tencuieli din mortar cu liant de ciment şi zugrăveli netexturate de culoare bej - ocru deschis, evitându-se orice alt accent cromatic, cu refacerea tuturor decoraţiilor existente pe faţadă şi completarea lor, conform releveului şi a zonelor conservate in situ.

< > 1/19